Dalai Lama vieraili Suomessa vuonna 1998. Olimme samaan aikaan evankelioimassa eri paikkakunnilla ja pysähdyimme matkalla erään henkilön asunnon kohdalla. Työtoverini meni käymään hänen luonaan tervehtiäkseen ja viedäkseen hänelle evankeliumin sanomaa ja materiaalia. Odotin autossa ja kuuntelin radiota. Lähetyksessä kerrottiin, että ihmisiä tuli busseilla eri puolilta Suomea kuuntelemaan Dalaita. Ajattelin mielessäni, miten voimakasta eksytys voikaan olla. Evankeliumin perässä juoksijoita ei Suomessa näkynyt.

Siinä autossa istuessani ja näitä ajatellessani koin Jumalan puhuvan sydämelleni jotenkin vuoropuhelun lailla näin:

”Tiedätkö, miksi ihmiset juoksevat hänen luokseen?”
”En.”
”Hän on juuri sitä, mitä hän on. Hän uskoo siihen, mitä hän puhuu. Hän viestittää sanomaansa kaikkialla ja jopa pukeutuu erottautuen muista. Ihmisiä kiinnostaa ja vetää puoleensa erottautuminen ja varmuus.”

Tällaisen ajatustenvaihdon jälkeen ymmärsin todella, miten tärkeää on rohkeasti edustaa kaikin tavoin sitä, mihin uskoo.

On totta, että eksytysten takana on pimeyden vallat ja voimat, mutta totta on sekin, että kristittyjen suojana ja voimana on kaikkivaltias Jumala.

Maailman suola ja valo

Jeesus sanoo meille kristityille:

Te olette maan suola; mutta jos suola käy mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi?

Jeesus vertaa uskovia myös maailman valoksi:

Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän Isäänne, joka on taivaissa.

Kristittyjen ei tarvitse leikata hiuksiansa Dalai Laman tavoin tai pukeutua oranssiin kaapuun erottautuakseen muista. Mutta meidän tulisi pukeutua päivittäin sisäisesti Kristukseen, näin Pyhä Henki kehottaa meitä Paavalin kirjeen kautta tekemään.

On luonnollista aamulla herätessä pukeutua ennen päivän tehtäviin lähtöä. Uskoville tulisi olla yhtä luonnollista toimia aamuvarhain kuten Kolossalaiskirjeessä kehotetaan, pukeutua sisäisesti Kristukseen:

Pukeutukaa siis, te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen. kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niinkuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. (Kol. 3:12–13)

Kun aamusta alkaen rukouksessa asennoidumme tällaiseen mielenlaatuun, on helpompi kohdata lähimmäisiämme ja päivän tilanteet kärsivällisyydellä ja anteeksiantavalla asenteella. Jumala on Rakkaus (1. Joh. 4:8), johon meitä kehotetaan pukeutumaan. Kristuksessa pääsemme tästä Rakkaudesta osalliseksi, uskomme kautta (Joh. 3:16).

Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side. Ja vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon te olette kutsututkin yhdessä ruumiissa, ja olkaa kiitolliset. (Kol. 3:14–15)

Tällainen asenne ja mielenlaatu tulisi meillä olla myös, kun tulemme seurakuntiemme tilaisuuksiin, kohdatessamme toisiamme keskinäisessä yhteydessä ja rakkaudessa:

Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana; opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne (Kol. 3:16).

Meitä kristittyjä kehotetaan elämään ajatuksissamme, asenteissamme, sanoissamme ja teoissamme Jumalan tahdossa. Elämämme ei ole jaettu erilaisiin osiin, kuten työ, vapaa-aika, perhe-elämä, opiskelu jne. vaan meidän elämämme on kätkettynä Kristuksessa Jeesuksessa.

Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa. (Kol. 3:17)

Siunausta sinulle,
Jari Välilä