”Te tutkitte kirjoituksia, koska luulette, että teillä niissä on iankaikkinen elämä, ja juuri ne todistavat minusta.”  Johanneksen evankeliumi 5:39

” Ja alkaen Mooseksesta ja kaikista profeetoista hän selitti heille, mitä kaikissa kirjoituksissa oli hänestä sanottu.”  Luukkaan evankeliumi 24:27

Yllä olevat Jeesuksen sanat ovat olleet mielessäni erityisellä tavalla. Noista sanankohdista nousee mieleeni seuraavia kysymyksiä: Mitä me etsimme ja löydämme, kun luemme Raamattua? Mihin ajatuksemme ja silmämme kääntyvät ja kiinnittyvät?

Kun Jeesus käyttää sanaa ”kirjoitukset”, hän viittaa meidän Vanhaan testamenttiimme. Jeesuksen aikana Uutta testamenttia ei vielä ollut kirjoitettu.

Luukkaan evankeliumin lopussa Emmauksen tiellä Jeesus ilmestyy kahdelle opetuslapselle ja käy keskustelua heidän kanssaan. Mistä Jeesus heille puhuu? Olisi ollut hienoa saada olla mukana tässä hetkessä ja saada kuulla itse Herran Jeesuksen opetusta kirjoituksista ja erityisesti siitä, mitä ne opettavat Hänestä itsestään eli Jeesuksesta.

Joten mitä meidän tulisi etsiä ja löytää lukiessamme Vanhaa testamenttia? Vastaus siihen on selvä ja yksinkertainen: meidän tulisi etsiä ja löytää Kristus Jeesus. Vanhassa testamentissa Jeesuksesta on monta varjokuvaa löydettävissä. Tässä muutamia esimerkkejä: 1) Aadam, josta Uudessa testamentissa sanotaan, että Jeesus on toinen Aadam. 2) Herran enkeli, joka ilmestyi monelle Vanhan testamentin keskeisistä hahmoista, kuten Moosekselle. 3) Vanhan liiton uhrit. 4) Jesajan kirjan kärsivä Herran palvelija. Näitä kuvia Jeesuksesta löytyy useita, ja niitä meidän on hyvä tutkia ja mietiskellä.

Anna Pyhän Hengen opettaa sinua

Tämän päivän uskoville on annettu Pyhä Henki, ja Hän opettaa kaiken sen, mitä Jeesus opetti ollessaan maan päällä. Pyhä Henki tahtoo kirkastaa meille Kristusta Jeesusta Raamatun lehdiltä sekä Vanhan että Uuden testamentin puolelta. Meidän osanamme on antaa Pyhän Hengen opettaa, kirkastaa ja ohjata meitä syvempään Herramme Jeesuksen tuntemiseen. Eli nyt kun luemme Raamattua, etsitään sieltä Herraamme Jeesusta Kristusta. Hänen tuntemisessaan kasvaminen asettaa sisäisen maailmamme oikeille raiteille ja opimme erottamaan sen, mikä on tärkeää ja mikä toissijaista elämässämme. Vain Jeesusta katselemalla kestämme ja pysymme uskossa, vain Häntä katselemalla muutumme ja kasvamme Hengen hedelmää kantaviksi ihmisiksi.

Elämme ajassa, jossa monet eri äänet ja opit yrittävät sotkea ja ohjata meitä. Raamattu sanoo, että Paholainen kiertää ympäri kuin kiljuva jalopeura etsien kenet voisi niellä. Toisaalta meille myös kerrotaan, etteivät Paholaisen juonet ole meille tuntemattomia. Jos jokin ajatus, tunne tai oppi ohjaa pois Kristus-keskeisyydestä, sen saa aikaan vihollinen, jonka tarkoitus on sotkea, tappaa ja tuhota, tai oma paha ja syntinen luontomme, joka on liitossa pahan kanssa.

Siksi tahdon kehottaa, että pysyt Raamattua lukiessasi Kristus-keskeisyydessä ja etsit Häntä ja Hänen tahtoaan Raamatun sivuilta. Rukoile yksin ja yhdessä toisten kanssa viisautta ja ymmärrystä. Keskustele avoimesti erilaisista ajatuksista, joita mieleesi tulee, ja kysy neuvoa oppikysymyksissä. Keskittymällä aitoon ja todelliseen erottaa epäaidon ja väärän. Pitäkäämme esillä sanomaa ristiinnaulitusta ja ylösnousseesta Jeesuksesta aina Hänen paluuseensa asti.

Siunausta toivottaen,
Ensio Manni