Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valo.
Valo loistaa pimeydessä,
eikä pimeys ole saanut sitä valtaansa.

Joh 1:4-5

Johannes kirjoitti Jeesuksesta, joka tuli maailmaan. Jeesus oli se todellinen valkeus, jonka kautta voitiin saada yhteys Jumalaan ja löytää todellinen rauha ja lepo pimeyden keskellä. Pimeys pyrki ottamaan Jeesuksen valtaansa tuhoamalla hänet ristiinnaulitsemisen kautta. Siinä olikin kätkettynä Jumalan viisaus ja ihmeellinen suunnitelma, joka koitui lopulta koko maailmalle siunaukseksi. Pimeys pyrki kukistamaan valkeuden, mutta valo voittikin pimeyden. Sota on jo voitettu, mutta kamppailu näiden välillä jatkuu Jeesuksen tulemukseen saakka. Näitä taistelun merkkejä näemme tänään, kun nämä kaksi valtakuntaa kohtaavat toisensa.

Viime aikoina somessa on uutisoitu ihmisistä, jotka ovat jättäneet uskomushoidot ja löytäneet elämäänsä todellinen avun Jeesukselta. Se, mikä aluksi näytti ja kuulosti kauniilta, olikin lopulta pimeyden ruhtinaan väkevä valhe. Valhe paljastui vasta, kun elämässä alkoivat suuremmat ongelmat. Hyvän olon tunteet muuttuivatkin lopulta syväksi ahdistukseksi. Apu, jota uskomushoidoista etsittiin, tuottikin lopulta ahdistusta, masennusta ja pelkoa. Valkeus olikin pimeyttä ja hyvyys pahuutta.

Eräs mies alkoi harjoittaa reikihoitoa. Hänen oma masennuksensa helpotti aina, kun hän käytti voimia, jotka häneen oli avattu. Kakkosvihkimyksen jälkeen hän alkoi välittää tätä energiaa toisiin ihmisiin. Hän luuli olevansa tekemisissä hyvyyden kanssa, kun ihmiset saivat apua. Lopulta pimeys johti hänet tilanteeseen, että hän heräsi eräänä yönä siihen, kun hänelle sanottiin: ”Mene ja tapa uskova äitisi”. Silloin hän ymmärsi pyytää Jeesusta avuksi, ja siitä alkoi parantuminen ja vapautuminen vihollisen voimista. Hän olikin ollut yhteistyössä pimeyden kansa, vaikka hänen vilpitön halunsa oli ollut vain auttaa toisia ihmisiä.

Ja vaimo näki, että siitä puusta oli hyvä syödä ja että se oli ihana katsella ja suloinen puu antamaan ymmärrystä; ja hän otti sen hedelmästä ja söi ja antoi myös miehellensä, joka oli hänen kanssansa, ja hänkin söi. Silloin aukenivat heidän molempien silmät, ja he huomasivat olevansa alasti; ja he sitoivat yhteen viikunapuun lehtiä ja tekivät itselleen vyöverhot. (1. Moos 3:6–7)

Vihollisen toimintastrategia on aina puettu valkeuden vaatteisiin. Kaikki on lähtenyt liikkeelle kauniista ajatuksesta, että ”tämä on jotain hyvää ja kaunista”. Uskomushoitoja markkinoidaan tänään ihmisille kauniilla lupauksilla ”rauhasta, vapaudesta, itsensä löytämisestä ja onnesta”. Ihminen, joka antautuu näiden voimien valtaan, kietoo itsensä verkkoon, joka on lopulta niin vahva, että siitä vapautuminen omassa voimassa käy mahdottomaksi. Siksi kenenkään ihmisen ei tulisi olla mukana minkäänlaisissa uskomushoidoissa, jotka lupaavat ”yhdeksän hyvää ja kahdeksan kaunista”, sillä ne sitovat ihmisen.

Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi,
että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot
. (1. Joh. 3:8b)

Kristuksen työ Golgatan ristillä kukisti pimeyden vallan. Siksi perkeleen teot on tehty tyhjiksi ihmisen elämässä, joka turvaa Häneen. Siellä, missä Kristus ilmestyy, pimeyden on kerta kaikkiaan väistyttävä ja synnin kahleiden on katkettava. Pimeydellä ei ole enää valtaa ihmisen elämään, sillä maailman Valo, Jeesus, on astunut ihmisen elämään ja laittanut valot päälle.

Kadonneet minä tahdon etsiä, eksyneet tuoda takaisin,
haavoittuneet sitoa, heikkoja vahvistaa.
(Hes. 34:16)

Se, mikä näytti aluksi kauniilta, rikkoikin lopulta ihmisen. Kristus on kuitenkin voimallinen eheyttämään ja korjaamaan rikkoutuneen astian pala palalta. Prosessi voi olla pitkä, mutta varma, koska eheyttäjä on itse kaikkivaltias Jumala.

KGB yritti aikoinaan noidan avulla selvittää maanalaisen seurakunnan johtajien sijaintia. Huolimatta aiemmasta menestyksestään rikollisten sijainnin selvittäjänä noita ei pystynyt paikantamaan seurakunnan johtajaa. Syyksi noita ilmoitti, että mies on ”kaikkivaltiaan suojassa”

Jeesus on maailma Valo.

Hän tuli laittamaan valot päälle pimeyden keskelle. Se, mitä ihmiset tänään etsivät, löytyy vain yhteydestä elävään Jumalaan. Ihmissydän on lopulta niin kauan levoton, kunnes se löytää yhteyden Luojansa kanssa. Se, mitä tänään kuulemme ja näemme, kertoo yhä enenevässä määrin siitä, että ihmisillä on herännyt kaipuu löytää elämäänsä todellinen tarkoitus. Se, mitä maailma markkinoi, johtaa ihmiset lopulta harhaan ja valheiden verkkoon.

Me voimme seurakuntana ja Jeesukseen uskovina tarjota tälle maailmalle juuri sitä, mitä ihmiset etsivät ”tämän maailman saastuneista lähteistä”. Se on sanoma Jeesuksesta, sanoma syntien anteeksi annosta. Se voi antaa ihmiselle todellisen rauhan ja levon. Siksi meidän etuoikeutemme on julistaa evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta, joka teki tyhjäksi perkeleen teot ristinkuolemallaan ja ylösnousemuksellaan.

Jos olet ollut mukana uskomushoidoissa, niistä on tärkeää tehdä parannus ja tunnustaa asia syntinä Jumalalle ja pyytää sitä anteeksi. Jeesus tuli laittamaan valot päälle pimeyden keskelle. Oletko ystäväni astunut pimeydestä valkeuteen turvautumalla Jeesukseen?

Siunauksin,
Teppo Lehtomäki